Krakowski Holding Komunalny ogłasza konkurs na logo ekospalarni Ma on charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno amatorzy jak i profesjonaliści.

Nagrodami w konkursie są Laptop marki Apple, wysokiej klasy cyfrowy aparat fotograficzny oraz IPhone. Logo może zostać wykonane dowolną techniką, powinno kojarzyć się z ekologią, wywoływać pozytywne konotacje i nawiązywać do przedmiotu działania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonalni graficy, jak i amatorzy.

Projekty konkursowe można nadsyłać do 25 września, na adres Krakowskiego Holdingu Komunalnego (ul. Brożka 3). Jury pod przewodnictwem prof. Piotra Kunce wybierze trzy finałowe prace, które następnie zostaną poddane pod głosowanie krakowian. Liczba głosów oddanych za pośrednictwem Internetu oraz kuponów z Dziennika Polskiego zadecyduje, który projekt zdobędzie pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia można znaleźć na stronach www.ekospalarnia.krakow.pl i www.krakow.pl.
 
Organizatorzy chcą, by zaprojektowane przez uczestników konkursu logo było później wykorzystane przy tworzeniu identyfikacji wizualnej ekospalarni i stało się jej znakiem rozpoznawczym. – Od początku podkreślamy, że zależy nam na aktywnym udziale krakowian w procesie powstawania tej ważnej dla miasta inwestycji. Dlatego decyzję o wyborze symbolu, z którym ekospalarnia będzie kojarzona oddajemy w ręce mieszkańców Krakowa – wyjaśnia Marek Jaglarz, prezes KHK S.A. 

Konkurs jest kolejnym elementem kampanii informacyjnej na temat ZTPO, prowadzonej przez Holding od listopada ubiegłego roku. W jej ramach m.in. zorganizowano punkty konsultacyjne i dwa wyjazdy studyjne (do Szwecji i Niemiec), przeprowadzono kilkanaście spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych organizacji, uruchomiono stronę internetową, przygotowano broszury i ulotki na temat metody termicznej utylizacji odpadów i zasad działania ekospalarni.   

źródło: KHK

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj