– Pierwszą, rekomendowaną przez ekspertów lokalizacją pod budowę elektrowni jądrowej jest Żarnowiec. Kolejne, równorzędne propozycje to Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto – poinformowała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska, przedstawiając ranking potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych.

Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak poinformował, że resort gospodarki prowadził przez ostatnie miesiące bardzo intensywne prace określone w Ramowym harmonogramie działań dla energetyki jądrowej. Ich wynikiem jest Ekspertyza na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz dokonanie oceny proponowanych do tej pory lokalizacji opracowana przez Energoprojekt-Warszawa SA.

hydrologię, demografię – wyliczył minister gospodarki. – Na ich podstawie Energoprojekt-Warszawa przeanalizował 27 z 28 zadeklarowanych przez samorządy lokalne i firmy energetyczne propozycji – powiedział Waldemar Pawlak.

Wiceminister Trojanowska dodała, że przy opracowaniu rankingu szczególny nacisk położono na kwestie poszanowania środowiska naturalnego, uwarunkowania krajowego systemu elektroenergetycznego oraz założenia Polityki energetycznej Polski do 2030 r.

Prezes zarządu Energoprojekt-Warszawa Andrzej Patrycy zapewnił, że zgłoszone lokalizacje zostały ocenione wg 17 grup kryteriów, które są zgodne z wytycznymi Międzynarodowej Agencji Atomistyki. Jednym z nich jest stosunek społeczności lokalnej do energetyki jądrowej. – Żarnowiec oraz Warta-Klempicz otrzymały w rankingu 2 dodatkowe punkty, gdyż ich mieszkańcy znają już tę problematykę – powiedział.

Jak poinformował, każda ze zgłoszonych propozycji nadaje się na lokalizację elektrowni jądrowej. – Wybór jednej z nich jest kwestią kosztów – wyjaśnił. Są one różne dla poszczególnych lokalizacji i wynikają m.in. z ukształtowania terenów, praw do ich własności, warunków przyłączenia do sieci, itd.

Ostatecznego wyboru lokalizacji dokona inwestor – Polska Grupa Energetyczna SA – po przeprowadzeniu szczegółowych badań.

źródło: mg.gov.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj