Zarządzanie przedsiębiorstwem dla inżynierów to nowy kierunek studiów na Politechnice Opolskiej. Trwające dwa semestry studia mają przygotować kadrę techniczną do prowadzenia firm m.in. pod kątem zarządzania kapitałem ludzkim, marketingu czy prawa.

Według informacji uzyskanych przez PAP, na Politechnice Opolskiej w semestrze letnim zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów podyplomowych – zarządzanie przedsiębiorstwem dla inżynierów. Podczas trwającej dwa semestry nauki, studenci nowego kierunku poznają zasady zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji interpersonalnej, prawa cywilnego i gospodarczego oraz przejdą trening kierowniczy.

Odpowiedź na zapotrzebowanie rynku

Prof. Mariusz Zieliński z Wydziału Ekonomii i Zarządzania PO podkreśla, że nowy kierunek jest wynikiem sygnałów ze strony otoczenia gospodarczego uczelni, a głównym adresatem mają być osoby z tytułem inżyniera pracujące w dużych i średnich firmach.

“Kompetencje kierownicze w najbardziej popularnym ujęciu składają się z trzech elementów: umiejętności technicznych, społecznych i koncepcyjnych. Oczywistym jest, że absolwenci kierunków technicznych poradzą sobie w obsłudze technologii. Natomiast pojawia się problem z pozostałymi dwoma kompetencjami, zajęć z zarządzania w programie studiów nie jest dużo. Jeżeli chodzi o kompetencje społeczne, to mam na myśli głównie współpracę, motywowanie, lepszą komunikację na linii przełożony – podwładny. Oczywiście, nasi absolwenci będą kiedyś przełożonymi, ale całe życie będą podwładnymi, więc komunikacja jest bardzo ważna; przełożonych w zasadzie nie ma dopiero prezes zarządu. Jeśli chodzi o umiejętności koncepcyjne, to jest to integracja wszystkich interesów, wszystkich działalności poszczególnych działów w organizacji” – wyjaśnia prof. Mariusz Zieliński.

Teoria i praktyka idą w parze

Zdaniem dydaktyków Politechniki Opolskiej, wiedza teoretyczna może z powodzeniem być wykorzystana także w praktyce nowoczesnego przedsiębiorstwa, a opłata wynosząca 2 tysiące złotych za całe studia będzie dodatkową zachętą dla zainteresowanych.

“Panuje przekonanie, że zarządzanie to tylko teoria, która nijak ma się do praktyki. Nie zgadzam się z tym. Przedstawiciele nauk o zarządzaniu podkreślają, że to są nauki utylitarne. Ludwik Boltzmann, austriacki fizyk powiedział, że nie ma nic praktyczniejszego niż dobra teoria. Dodam, że naukowcy z zarządzania nie wymyślają swoich koncepcji przy biurku, to w większości przypadków jest przepracowana praktyka, czyli doświadczenie z najlepszych firm, tego, co robią liderzy na rynku” – uważa prof. Zieliński.

PAP – Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj