Dziś w Krakowie rozpoczyna się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ZIELEŃ MIEJSKA „Zarządzanie zielenią na przykładzie historycznych miast”.

Rozwój miejskich terenów zieleni to proces historyczny – wieloletni a nawet wielowiekowy. Dość szybko okazało się, że zieleń jest konieczna dla miasta, czyli im mniej zieleni tym więcej dysfunkcji. Miasta historyczne pokazują cały przekrój tych relacji i stwarzają dobrą okazję do poznania naczelnej zasady rozwoju i trwania zieleni, czyli tradycji i kontynuacji.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony będzie aspektom prawnym oraz menedżerskim, ze szczególnym uwzględnieniem zieleni historycznej. Reprezentanci kilku miast przedstawią własne doświadczenia w utrzymywaniu zieleni miejskiej.

W drugim dniu konferencji zaprezentowane zostaną historyczne formy zieleni krakowskiej, które wpisywały się w ogólnoeuropejski nurt rozwoju. Odbędzie się również wyjazd terenowy, podczas którego zaprezentowane zostaną następujące obiekty: Planty, Błonia oraz niewidoczne i publicznie niedostępne ogródki podwórkowe i archetypiczny park dla dzieci – Park Jordana. Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Patronem medialnym imprezy są miesięczniki „Zieleń Miejska” i „Przegląd Komunalny” oraz portal www.komunalny.pl.

PROGRAM
III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Zieleń Miejska – „Zarządzanie zielenią na przykładzie historycznych miast”, 12-13 marca 2009 r., Kraków

Patronat honorowy:
prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej

Opiekun naukowy:
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak, Europejska Rada ds. Drzew (EAC)

12 marca 2009 r., (czwartek)
10:00
Otwarcie Konferencji
Sesja I
Aspekty prawne i finansowanie zieleni miejskiej
10:10 – 10:40
Prawne aspekty relacji architektura krajobrazu
– ochrona środowiska
dr Marcin Sobota
Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
10:40 – 11:10
Zieleń miejska w świetle uwarunkowań prawnych
dr inż. Renata Giedych
SGGW, Warszawa
11:10 – 11:40
Komputerowa baza danych i jej możliwości wykorzystania
w praktyce i nauce
dr Elżbieta Szopińska
Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
11:40 – 11:55
Wiedza i informacja – prezentacja serwisu komunalny.pl
Paweł Rosiak
www.komunalny.pl
11:55 – 12:05
Pytania i dyskusja
12:05 – 12:35
PRZERWA NA KAWĘ
Sesja II
Zarządzania zielenią miejską – przykłady miast
12:35 – 12:50
Zarządzanie zielenią zabytkową Legnicy
Henryka Zdziech
Urząd Miasta Legnica
12:50 – 13:15
Zarządzanie zielenią w mieście Olsztynie
– stolicy „zielonych płuc” Polski
Ewa Gołowacz
Urząd Miasta Olsztyn
dr inż. arch. Wanda Łaguna
Firma Usługowo-Projektowa DW,
Sopot
13:15 – 13:35
Zarządzanie zielenią w Nowym Sączu
– mieście kwiatów i zieleni
Sławomir Sikora, Ewa Klimek
Urząd Miasta Nowy Sącz
13:35 – 13:55
Koncepcja urządzenia krajobrazu warownego Twierdzy Zamość
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
Politechnika Krakowska
13:55 – 14:10
John Deere – najnowsza oferta sprzętu do pielęgnacji zieleni miejskiej
Karol Omelan
John Deere Polska Sp. z o.o.
14:10 – 14:30
Pokaz urządzeń John Deere
14:30 – 15:30
OBIAD
Sesja III
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w historycznych miastach
15:30 – 15:50
Zawłaszczanie wartości kulturowych przez przyrodników
Ewa Nekanda-Trepka
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Warszawa
15:50 – 16:05
Maszyny Bandit – historia i rzeczywistość, na przykładzie najbardziej popularnych modeli rębarek i frezarek wykorzystywanych w pielęgnacji zieleni
Artur Głowa
Zakład Urządzania
i Utrzymania Zieleni, Kraków
16:05 – 16:35
Prawo dobrej kontynuacji
dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek
SGGW, Warszawa
16:35 – 17:05
PRZERWA NA KAWĘ
17:05 – 17:25
Rewitalizacja przestrzeni parkowej na przykładzie
Ogrodu Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie
Anna Krochmal
Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie
17:25 – 17:55
Wykorzystanie wód opadowych w utrzymaniu zieleni miejskiej
Zenon Świgoń
Asesor Wielkopolski do oceny projektów w ramach WRPO, Poznań
17:55 – 18:10
Pytania i dyskusja
20:00
UROCZYSTA KOLACJA

13 marca 2009 r. (piątek)
Sesja IV
Zieleń historycznego miasta
9:00 – 9:30
Problem rewaloryzacji historycznej alei miejskiej
w Krakowie – na przykładzie Alei 3-go Maja
prof. dr hab. inż. Marek Siewniak,
Europejska Rada ds. Drzew (EAC)
Wojciech Bobek
Politechnika Krakowska
9:30 – 10:00
Historia ogrodów podwórkowych w Krakowie
– współczesne funkcje i problemy rewaloryzacji
Katarzyna Fabijanowska
Politechnika Krakowska
10:00 – 10:30
Park Krakowski – przykład XIX-wiecznego parku miejskiego – historia i rewaloryzacja
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
Politechnika Krakowska
10:30 – 11:00
Historia, współczesne zadania utrzymania oraz cele
i problemy rewaloryzacyjne ogrodów na Wawelu
Katarzyna Żółciak
Zamek Królewski na Wawelu
11:00 – 11:15
Pytania i dyskusja
11:15 – 12:15
LUNCH
12:30
WYJAZD TERENOWY
W programie m.in.: Planty, Błonia i Aleja 3-go Maja, Park Jordana i zieleń Wawelu
16:30
Transfer na Dworzec PKP Kraków Główny powrót do Hotelu Chopin**
17:00
Powrót do Hotelu Chopin**


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj