Miasto Zawiercie otrzyma 15 mln zł. z funduszy norweskich na realizację planu „Rozwój lokalny”. Będzie także starać się o dalsze dofinansowanie projektu. Odpowiednią umowę podpisało z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Umowę podpisał ze strony resortu minister Grzegorz Puda, w imieniu miasta jego prezydent, Łukasz Konarski. – Jak zaznaczył dofinansowanie w kwocie około 15 mln miasto wykorzysta na zrealizowanie „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

To tylko początek

Podczas uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie zaprezentowano szczegóły „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”. W jego ramach Zawiercie pomoże młodym osobom, wchodzącym na rynek pracy. W ramach wzmacniania instytucjonalnego Urzędu Miasta będą realizowane szkolenia, kursy i studia.

Przygotowane plany: rozwoju lokalnego i instytucjonalnego przewidują działania uzupełniające, które wykraczają poza ramy czasowe i finansowe projektu norweskiego. – Wcześniej udzielone szerokie wsparcie merytoryczne pomoże w przyszłości miastu skutecznie starać się o środki z innych źródeł, unijnych i krajowych – czytamy w resortowym komunikacie.

Efektem realizacji projektu będzie uaktywnienie do zabudowy przemysłowej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej powierzchni minimum 60 ha, co pozwoli pozyskać w okresie do 2030 r. minimum 2 nowych inwestorów, którzy utworzą minimum 40 nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy i poprawa konkurencyjności na tle innych miast; ograniczenie zjawiska wyprowadzek za pracą.

Fundusz norweski

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 mamy 809 mln euro. Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny” opiewa na sumę – 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Czytaj więcej

Skomentuj