W Jaworznie już kilkanaście lat temu zostały wyznaczone punkty, w których można bezpłatnie oddać zalegające w domowych apteczkach przeterminowane lekarstwa. W tym roku miasto podjęło współpracę z kolejną apteką.

– Program gospodarki nieużytecznymi środkami farmaceutycznymi realizuje w naszym mieście Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Jego celem jest selektywna zbiórka oraz całościowe unieszkodliwianie przeterminowanych środków farmaceutycznych – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. – Dzięki temu mniej substancji niebezpiecznych trafia na wysypiska śmieci, które są zupełnie nie przystosowane do składowania tego typu odpadów.

Po uzyskaniu zgody Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach cztery apteki na terenie miasta wyposażono w odpowiednie pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw. Są to:
Apteka "MEDIQ" – centrum miasta, ul. Grunwaldzka 64,
Apteka "GNOM" – Osiedle Stałe, Al. Tysiąclecia 85,
Apteka "ANNA" – Szczakowa, ul. Jagiellońska 40,
Apteka Górnicza – centrum miasta, ul. Gwarków 1.

W tym roku miasto podjęło współpracę z kolejną apteką. Już w najbliższym czasie niepotrzebne i przeterminowane leki będzie można oddawać również na Leopoldzie w aptece „Blisko Ciebie” (ul. Grunwaldzka 204).

Mieszkańcy mogą bezpłatnie pozostawiać w tych miejscach zalegające w domowych apteczkach nieprzydatne ampułki, drażetki, maści i syropy, które straciły termin ważności.

– Mówiąc o utylizacji leków przeterminowanych trzeba pamiętać, że tym samym regułom podlegają leki, które nadal zachowują termin ważności, lecz są nikomu już niepotrzebne – wyjaśnia Janina Berniak z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.- Zwrot takich leków do aptek w celu ich ponownej odsprzedaży, nawet gdy opakowanie jest nienaruszone, jest niemożliwy.

Transportem oraz utylizacją leków na terenie Jaworzna zajmuje się Pogotowie Sanitarno – Epidemiologiczne „NOWISTA”. Zebrane z aptek odpady farmaceutyczne Pogotowie transportuje do spalarni przemysłowej w Dąbrowie Górniczej, gdzie są poddane procesowi utylizacji. Przez cztery lata mieszkańcy oddali do utylizacji ponad 1300 kg przeterminowanych leków.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj