22 października w Tarnowie odbędzie się bezpłatna zbiórka elektrośmieci oraz odpadów opakowaniowych. Jest to okazja dla mieszkańców do pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii czy akumulatorków, jak również plastiku, makulatury, szkła, aluminium.

Akcję organizuje Urząd Miasta Tarnowa we współpracy ze Spółdzielnią Pracy ARGO-FILM oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Tarnowie. Akcja zostanie przeprowadzona w następujących punktach zbiórki w godz. od 9 do 16:

• teren „dawnej Kapłanówki” przy al. M .B. Fatimskiej,
• parking przy ul. Wojska Polskiego (wjazd na os. Legionów Dąbrowskiego),
• parking przy kościele NMP Królowej Polski przy ul. Zbylitowskiej w Tarnowie –
Mościcach.

– Chcemy zachęcić mieszkańców Tarnowa do przekazywania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, gdyż zawarte są w nim niebezpieczne substancje, które powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane lub w odpowiedni sposób składowane oraz utylizowane. Odpady opakowaniowe można poddać recyklingowi, dzięki czemu zostaną wykorzystane do produkcji nowych wyrobów – czytamy na stronie internetowej tarnowskiego magistratu.

Odpady zebrane podczas akcji nie zostaną złożone na składowisku, lecz przekazane będą do specjalistycznych zakładów przetwarzania, który zajmie się ich utylizacją.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska w Centrum Usług Ogólnomiejskich UMT (Tel. 14 68 82 872).

źródło: tarnow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj