Przepisy prawa mające zapewnić dostęp do informacji o środowisku i ich rozpowszechnianie wdrażane są zbyt wolno, a ich realizacja przebiega nierzetelnie wynika z oceny kontrolerów NIK. Według Izby po 5 latach od nałożenia na organy administracji publicznej obowiązku udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w blisko połowie objętych badaniami jednostek, nie uwzględniono zadań związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o środowisku w regulaminach organizacyjnych urzędów i nie wyznaczono komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie tych spraw. We wszystkich kontrolowanych jednostkach wystąpiły uchybienia lub nieprawidłowości dotyczące przede wszystkim sposobu i zakresu ewidencjonowania posiadanych dokumentów. Pomimo określonego ustawą – Prawo ochrony środowiska obowiązku, co piąta jednostka nie prowadziła tzw. wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, a prawie 2/3 zbadanych wykazów było niepełnych i nieaktualnych. W skali kraju nie funkcjonował jednolity i spójny system gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku. Jednostki wprowadzały własne standardy, nie gwarantujące sprawnego wyszukiwania i przetwarzania informacji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj