Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował, że na Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie nałożono aż 100 tys. zł kary. Ma to związek z brakiem zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów zielonych.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę nieruchomości w Sopocie przy ul. 23 Marca po otrzymaniu wniosku o interwencję.

– W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 4 listopada 2020 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie prowadził zbieranie i przetwarzanie odpadów zielonych na terenie powyższej nieruchomości bez wymaganego prawem zezwolenia – poinformowano w komunikacie prasowym.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie karę w wysokości 100 tys. zł. Jako uzasadnienie podano zbieranie i przetwarzanie odpadów bez wymaganego prawem zezwolenia. Decyzja nie jest ostateczna.

Kontrola w inspektoratach ochrony środowiska. Kto (nie) walczył z mafią śmieciową?

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj