Mieszkańcy Poznania wyrzucili w 2008 roku do specjalnych pojemników 10 ton przeterminowanych leków w 2008 roku. Lekarstwa zostały zutylizowane w bezpieczny dla środowiska sposób.

Poznański Zakład Zagospodarowania Odpadów pod koniec maja 2005 roku zakład wdrożył w poznańskich aptekach, w porozumieniu z Wielkopolską Izbą Aptekarską, program zbiórki przeterminowanych leków dla mieszkańców.

W tym celu zaopatrzono poznańskie apteki w specjalne pojemniki, dzięki czemu każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać swoje przeterminowane leki, zalegające w domu. 

W roku 2008 ZZO może pochwalić się bardzo dobrym wynikiem, Poznaniacy przynieśli do aptek 10 ton leków. Zakład Zagospodarowania Odpadów bezpłatnie odbiera i przekazuje do unieszkodliwienia te odpady, w sposób nie zagrażający środowisku i zdrowiu ludzi. Przeterminowane leki trafiają do spalarni odpadów w Koninie.

źródło: ZZO w Poznaniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj