Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak powołał Społeczny Zespół Doradców przy Pełnomocniku Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. Inauguracyjne posiedzenie zespołu odbyło się wczoraj w Ministerstwie Gospodarki.

– To bardzo ważne aby stworzyć szeroką bazę poparcia dla Programu polskiej energetyki jądrowej – powiedział wicepremier Pawlak. – Liczę, że Państwa wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane nie tylko w celu uruchomienia w 2020 r. pierwszej elektrowni jądrowej, ale także by projekt ten przyniósł jak najwięcej korzyści całej polskiej gospodarce – dodał. Zdaniem wicepremiera, rozwój energetyki jądrowej i dostępne w kraju złoża węgla stwarzają bardzo interesujące możliwości m.in. dla wykorzystania synergii węglowo-jądrowej.

Także w opinii wiceminister Hanny Trojanowskiej uruchomienie w Polsce programu jądrowego ma dużo szersze perspektywy niż tylko produkcja prądu. – Naszym obowiązkiem jest stworzenie perspektyw dla rozwoju różnych gałęzi gospodarki i współpracy różnych sektorów wytwarzania energii – powiedziała.

Zadaniem powołanego przez wicepremiera Zespołu jest przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w sektorze energetyki jądrowej, kierunków jej rozwoju, opracowywanie ekspertyz i wniosków oraz opiniowanie dokumentów przygotowanych przez Pełnomocnika.

W skład Zespołu wchodzą:

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – przewodniczący Zespołu, profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie energetyki, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej,
Artur Bartoszewicz – ekspert ds. funduszy europejskich Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członek Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne w latach 2004-2006, członek zespołów roboczych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, uczestnik procesu konsultacji nowego okresu programowania na lata 2007-2013, doradca w procesie pozyskiwania, zarządzania i rozliczania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – dyrektor naczelny Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, przewodniczący rady Atomistyki przy prezesie państwowej Agencji Atomistyki,
prof. dr hab. inż. Antoni Dmowski – Politechnika Warszawska, kierownik Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej,
dr inż. Jacek Kaniewski – były wieloletni pracownik Państwowej Agencji Atomistyki i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu,
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski – profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska, posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie negocjacji społecznych,
prof. dr hab. Julian Liniecki – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej, kierownik Zakładu Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej,
Tadeusz Skoczkowski – prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
dr Tadeusz Wójcik – wieloletni pracownik Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprezes Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej,
prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik – profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej.

Zespół Doradców powstał na mocy zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia Społecznego Zespołu Doradców przy Pełnomocniku Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj