W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 nie będzie można sfinansować zakupu i montażu zestawów solarnych w prywatnych domach mieszkańców.

Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia wątpliwości  dotyczące możliwości realizacji inwestycji polegającej na zakupie i montażu zestawów solarnych w prywatnych budynkach mieszkańców gminy, na terenie której będzie realizowana operacja.

Zdaniem resortu, powołującego się na rozporządzenie z dn. 1 kwietnia 2008 r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz.U. Nr 60 poz. 373)” pomoc przyznawana jest gminie, jednoosobowej spółce gminy lub gminnemu zakładowi budżetowemu.

Oznacza to, że tylko wskazane podmioty mogą korzystać ze wsparcia. „W związku z tym, w ramach przedmiotowego działania, nie można realizować operacji polegających na zakupie i montażu zestawów solarnych.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj