1 / 9

Zakład Gospodarowania Odpadami w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, przeznaczy 20 mln zł na dalszą rozbudowę. Podpisano umowę, która rozpoczyna realizację kolejnego, ogromnego projektu na terenie zakładu, gdzie zakończono już jeden z etapów inwestycji – montaż olbrzymiego, 38-tonowego sita bębnowego.  

Podpisana umowa obejmuje pierwszy etap rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów na terenie ZGO-WCR. Wykonawcą będzie wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm DROBUD, Eko-Dbaj oraz Stalbudom.

W ramach tej części przedsięwzięcia rozbudowane zostaną place do kompostowania odpadów biodegradowalnych wraz z halą doczyszczania kompostu. Plac dojrzewania będzie służył do drugiego etapu procesu stabilizacji tlenowej.

By ujednolicić wytworzony kompost, czyli polepszacz glebowy, materiał zostanie odpowiednio przesiany. Gotowy produkt będzie czasowo składowany na placu magazynowania, skąd zostanie przekazany podmiotom zewnętrznym. Place będą uszczelnione, o nawierzchni betonowej, której grubość dostosowana zostanie do przejazdu ciężkich pojazdów.

Ponadto rozbudowana zostanie podczyszczalnia ścieków. Część wstępnie oczyszczonych ścieków, będzie można ponownie wykorzystać w procesie produkcyjnym, co ma znaczący wpływ na ekologię, a jednocześnie spowoduje oszczędności kosztów dla spółki.

– Realizowana inwestycja to kolejny krok w rozbudowie ZGO-WCR w Jarocinie. W związku ze zwiększającym się strumieniem odpadów biodegradowalnych kuchennych, inwestowanie w infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania tego typu odpadów jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne – mówił Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO-WCR.

Inwestycja obejmuje także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, który będzie służył do przerabiania i czasowego magazynowania gruzu. Tuż obok powstanie zadaszona hala na styropian, gdzie będzie przeprowadzany proces rozdrabniania, belowania styropianu oraz czasowego magazynowania odpadów styropianowych. Obiekt wyposażony zostanie w system detekcji pożaru.

Inwestycja jest niezwykle ważna dla rozwoju gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

– Porozumienie międzygminne skupione wokół ZGO-WCR dynamicznie się rozwija. Kolejne gminy chcą z nami współpracować widząc dalekosiężne, wielotorowe cele, które z sukcesem realizujemy. Już w tej chwili zakład w Jarocinie jest tak nowoczesny, że wyprzedza wymagania, które nakłada na instalacje Unia Europejska, co ważne – zachowując przy tym dla mieszkańców jedne z najniższych cen za zagospodarowanie odpadów w regionie – podkreślał Adam Pawlicki, włodarz gminy Jarocin.

Zakończono natomiast inną inwestycję na terenie zakładu w ramach pierwszego etapu rozbudowy sortowni odpadów. Przedsięwzięcie polegało na montażu drugiego sita bębnowego, które umożliwi pracę sortowni w czterech trybach, pozwalając na zwiększenie przepustowości oraz niezawodności linii.

Sito mające średnicę 3,6 m i długość 16,5 to ogromne, ważące 38 ton urządzenie. Zostało dostarczone specjalistycznym, 40-metrowym transportem, a jego przewiezienie zajęło 48 godzin.

Poza montażem sita, w pierwszym etapie inwestycji przebudowana została także nawa nadawcza oraz zamontowane zostały nowe taśmociągi. Ten etap rozbudowy sortowni kosztował ponad 2,8 mln. Warto wspomnieć, że spółka inwestowała w modernizację sortowni także w 2019 r., wydając na ten cel 10 mln zł.

W dalszych etapach inwestycji zmodernizowana zostanie linia biologiczna do separacji odpadów biodegradowalnych, znajdujących się w odpadach komunalnych. Pojawi się też nowa kabina sortownicza na taśmociągu podającym odpady do sita. Będzie ona miała za zadanie wysortowanie odpadów nadgabarytowych, mogących zakłócić pracę linii oraz wyjście z nowego sita na zewnątrz hali. W sumie rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów na terenie ZGO-WCR w Jarocinie kosztować będzie ok. 80 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj