W Bielsku-Białej oddano do uzytku zakład gospodarki odpadami warty blisko 90 milionów złotych.

W zakładzie powstały: sortownia, kompostownia odpadów organicznych, stacja demontażu śmieci wielkogabarytowych oraz punkt przetwarzania odpadów budowlanych i magazyn odpadów niebezpiecznych. Odpady będą sortowane, trafią na specjalną linię sit o otworach wielkości od 8 do 30 cm. W ten sposób wyselekcjonowane zostaną śmieci organiczne, które trafią do betonowych komór, gdzie będą odpowiednio napowietrzone. Po paru tygodniach powstała wskutek tego masa ponownie trafi na sita, by wyselekcjonować drobniejsze elementy nieorganiczne, jak np. plastikowe zakrętki. Reszta, już jako bezwonny kompost, trafi na składowisko odpadów. Nowy zakład umożliwi objęcie wszystkich mieszkańców Bielska-Białej oraz kilku okolicznych gmin zorganizowanym systemem zbierania odpadów.

Inwestycja kosztowała blisko 90 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 52 mln zł. 14,5 mln zł to pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Resztę stanowiły fundusze własne bielskiego Zakładu Gospodarki Odpadami.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj