Od 9 do 11 czerwca 2010 r. w Toruniu odbędzie się VI Konferencja Naukowo-Techniczna “Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”. Tegoroczna edycja poświęcona jest zieleni osiedlowej.

Toruńska konferencja zieleniarska to cykliczna okazja do spotkania naukowców i fachowców zajmujących się utrzymywaniem zieleni w miastach i ogrodnictwem. Również w tym roku w Toruniu spotkają się przedstawiciele ośrodków akademickich, instytucji i firm zieleniarskich. 

Organizatorami konferencji są: Urząd Miasta Torunia, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Bydgoszcz, Sekcja Architektury Krajobrazu oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik. Sekretarzem naukowym konferencji jest prof. Marek Kosmala z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który wygłosi jeden z referatów: "Osiedla ekologiczne – kolejna moda czy konieczność?".

Szczegółowy program konferencji i dodatkowe informacje na stronie www.zielenmiejska.org

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj