Rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu pn. Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków “Centralna” w Bytomiu.

Biogaz to ekologiczne paliwo, gaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków, które są pozostałością procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli rzeki, potoku lub rowu, a osady ściekowe tłoczone są do zamkniętej komory fermentacyjnej, z której jest wytwarzany biogaz.

Biogaz produkowany w ilości 3 200 m2 na dobę na terenie oczyszczalni ścieków "Centralna" przy ulicy Sikorskiego w Bytomiu, którą zarządza Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., zawiera do 60% czystego metanu. Wytworzone paliwo jest wykorzystywane do celów własnych, a więc przede wszystkim do ogrzewania komory fermentacyjnej i do produkcji energii elektrycznej o średniej mocy 120 kW, którą BPK sprzedaje do sieci krajowej, uzyskując dodatkowo tzw. zielone certyfikaty. Z powodu dużej awaryjności i małej sprawności obecnego agregatu nadmiar biogazu spalany jest bezproduktywnie w pochodni.

Eko lokator Toruń

Obecnie bowiem na terenie oczyszczalni "Centralna" funkcjonuje jeden przestarzały zespół prądotwórczy przystosowany do spalania biogazu. W ramach inwestycji zostanie on wymieniony na dwa nowe o dużo większej sprawności. Zwiększy się dzięki temu ilość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Zdolność produkcji tzw. zielonej energii elektrycznej zostanie zwiększona do uzyskania średniej mocy 400 kW.

Inwestycja potrwa do końca lipca br. Wykonawca tej inwestycji został wybrany w trybie zaprojektuj-wybuduj, co oznacza, że do niego należy wykonanie prac projektowych, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych.

źródło: rpo-promocja.slaskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj