W Zielonej Górze zakończono I etap projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

W ramach projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy”:
– uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową na terenach miasta Zielona Góra, Gminy Zielona Góra, Gminy Świdnica,
– wybudowano nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe na obszarach nieskanalizowanych, które pozbawione były centralnej dostawy wody,
– dokonano renowacji kanałów już istniejących, będących w złym stanie technicznym, na terenie miasta.
 
Dzięki projektowi w sumie wybudowano i poddano renowacji około 146 kilometrów kanałów i sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Renowacja sieci objęła ulice na obszarze całego miasta Zielona Góra. Nowe sieci wybudowano m. in. na osiedlach Słowackiego, Jędrzychów, Chynów, Mazurskie. Rozbudowano rówinież i zwiększono przepustowość oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łężycy, przyjmującej ścieki z miasta Zielona Góra i okolic.
 
Całkowity koszt projektu wynosi 40 668 589 euro w tym środki Funduszu Spójności to kwota – 26 644 758 euro. Wkład własny Miasta Zielona Góra, Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Gmin Zielona Góra i Świdnica – 14 023 831 euro.

źródło: zielona-gora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj