Wczoraj w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Urzędem Miasta Zielona Góra reprezentowanym przez prezydenta Janusza Kubickiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska reprezentowanym przez prezes Alicję Makarską.

– Cieszę się, że kolejny projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych. To jest niekwestionowany sukces. Projekt jest bardzo ważny, bo dotyczy gospodarki. Pozwoli on na zabezpieczenie Miasta i okolicznych gmin w kompleksową gospodarkę odpadami – powiedział Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, podpisując umowę.
 
Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności (Program Infrastruktura i Środowisko) – inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi – przyznaje dotację do czternastu milionów złotych. Kwota ta pozwoli rozbudować dotychczasowe składowisko odpadów o kolejną, czwartą kwartę składowiskową o powierzchni 5 hektarów oraz wybudować sortownię selektywnego zbierania szkła, magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz halę demontażu odpadów wielkogabarytowych.

źródło: zielona-gora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj