Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO) ma ogłosić w tym roku dwa konkursy: na dofinansowanie ze środków unijnych produkcji biopaliw oraz budowę zakładów produkujących urządzania do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – informuje „Puls Biznesu”.

W ramach pierwszego konkursy na działanie 9.5 – wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych przeznaczono 70,5 mln euro na dofinansowanie budowy lub rozbudowy zakładów produkujących biokomponenty i biopaliwa stanowiące samoistne paliwa.

W drugim konkursie ramach działanie 10.3 do uzyskania jest 27,4 mln euro, z których można dofinansować budowę zakładów produkujących wiatraki, małe elektrownie wodne do 10 MW, urządzenia do produkcji biomasy, biogazu, ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej.

źróło: Puls Biznesu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj