Dziś Warmia i Mazury przejmują prezydencję podczas posiedzenia Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski.

Posiedzenie odbędzie się w Augustowie i rozpocznie się od oficjalnego przekazania funkcji przewodniczącego Rady Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Funkcję przekaże pełniący ją dotychczas Marszałek Województwa Podlaskiego.

W imieniu Marszałka Jacka Protasa w spotkaniu weźmie udział oraz funkcję Przewodniczącego Rady odbierze Jarosław Słoma, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W programie posiedzenia przewidziana jest także prezentacja projektów zainicjowanych i złożonych przez Fundację Zielone Płuca Polski na lata 2009-2012, które Rada Programowa koordynująca prace na obszarze objętym Porozumieniem Zielone Płuca Polski opiniuje.

Fundacja Zielone Płuca Polski została założona 28 września 2005 roku. Sygnatariuszami Fundacji są: przedstawiciele 4 samorządów wojewódzkich: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, reprezentanci kilku stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy.

Fundacja Zielone Płuca Polski została zarejestrowana w dniu 17 października 2005 roku i wydzielona jako oddzielna jednostka z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski. Fundacja ZPP przejmuje dotychczasowy dorobek intelektualny i materialny Biura Porozumienia Zielone Płuca Polski podległego pod Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, przy której funkcjonowało od 1990 roku. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj