Szczecin stawia na zieleń – miasto przeznaczyło 1 mln zł na dofinansowanie prac związanych z zagospodarowaniem terenów przy budynkach.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych uruchamia program dofinansowania prac związanych z zagospodarowaniem terenów przy budynkach. Dofinansowaniem mogą być objęte przede wszystkim działania polegające na tworzeniu terenów zielonych (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty) wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku (np. chodniki, ławeczki) oraz placów zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice).

Program kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, które podpisały ze ZBILK porozumienie w sprawie użytkowania gruntów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Z dofinansowania mogą skorzystać także członkowie wspólnot administrowanych przez TBS SCR. Takich porozumień jest 220.

Wysokość dofinansowania może wynosić 75 % kwoty przypadającej  na  koszty  przedsięwzięcia w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku, a w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci –  95 % kwoty.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania dofinansowania jest sporządzenie dokumentacji w formie projektu oraz kosztorysów ofertowych z rozbiciem na poszczególne rodzaje prac. Koszt sporządzenia  projektu oraz kosztorysów leży po stronie wspólnoty mieszkaniowej.

W zagospodarowaniu podwórek pomogą uczniowie Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, którzy w ramach przygotowywanych prac dyplomowych będą mogli nieodpłatnie wykonać projekt podwórka.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj