Prezydent Zielonej Góry zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon, najładniejszy ogródek przydomowy oraz najładniejszy ogródek osiedlowy przy budynku wielorodzinnym.

W konkursie może wciąć udział każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców posiadający balkon, przydomowy bądź osiedlowy ogródek. Warunkiem udziału jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami obiektu (w wersji papierowej lub elektronicznej w formacie .jpg) w terminie do 21 sierpnia 2009 r.

Zgłoszenia można składać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju 302 przesłać na adres urzędu w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Najładniejszy balkon, najładniejszy ogródek" lub na adres poczty elektronicznej: Gospodarkakomunalna@um.zielona-gora.pl

W każdej kategorii przewidziano nagrody: I miejsce: 1 000 zł, II miejsce: 600 zł, III miejsce: 400 zł.

źródło: zielona-gora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj