Wczoraj w centrum Warszawy Zieloni Mikołajowie promowali półmetek wykorzystania Funduszy Europejskich w Programie Infrastruktura i Środowisko (największy w historii Unii Europejskiej program polityki spójności).

Polska jest na półmetku wykorzystania funduszy europejskich w Programie Infrastruktura i Środowisko. Do 2015 roku Polska ma do wykorzystania jeszcze 55 miliardów złotych, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (największy w historii UE program polityki spójności).

Wnioski o dofinansowanie będą jeszcze przyjmowane na rekultywację terenów poprzemysłowych i powojskowych, ratowanie brzegów morskich, zabezpieczanie osuwisk, zarządzanie prośrodowiskowe w przedsiębiorstwach, czy sieci elektroenergetyczne, odbierające energię ze źródeł odnawialnych.

źródło: www.mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj