Prezydent Poznania zaprasza mieszkańców, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze do udziału w konkursie “Zielony Poznań”. Chęć udziału w konkursie można zgłaszać od 30 kwietnia do 20 czerwca.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele zielonych i ukwieconych balkonów, tarasów, okien, ogrodów przydomowych, zieleńców, podwórek i działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Konkurs będzie rozgrywany w dwóch etapach: osiedlowym i miejskim.

Obiekty będą oceniane w pięciu kategoriach:

– zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne, zielone podwórka
– balkony, loggie, tarasy i okna
– ogrody przydomowe
– działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
– pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku i wiosną br. na terenach wcześniej nie zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznie dostępnych.

Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrodę pieniężną fundowaną przez Prezydenta Poznania, a laureaci II i III miejsca – cenne nagrody rzeczowe od sponsorów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie (karta zgłoszenia w załączniku) przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br. w siedzibach rad osiedli, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta (ul. Libelta 16/20) oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj