Prezydent Poznania zaprasza mieszkańców miasta, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze oraz podmioty gospodarcze do udziału w konkursie “Zielony Poznań”. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele zielonych i ukwieconych balkonów, tarasów, okien, ogrodów przydomowych, zieleńców, podwórek i działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zgłoszenia udziału przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br.

Obiekty będą oceniane w pięciu kategoriach:
– zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne, zielone podwórka
– balkony, loggie, tarasy i okna
– ogrody przydomowe
– działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych
– pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią ubiegłego roku i wiosną br. na terenach wcześniej nie zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznie dostępnych.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie – osiedlowym – przedstawiciele rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów dokonują dwóch lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego – miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta wybiera najciekawsze tereny zieleni w pięciu kategoriach konkursowych.

Dokonując oceny obiektów komisje będą brały pod uwagę zarówno wrażenie ogólne, jak i układ kompozycyjny uwzględniając trafność doboru gatunków i odmian. Obiekty zielone muszą się zdecydowanie wyróżniać na tle architektury miasta i pośród innych zgłoszonych terenów zielonych. Istotne, aby były regularnie pielęgnowane i prawidłowo zadbane. Ważne też, by kompozycja była spójna, harmonijna, w dominującym stylu. Charakter założenia powinien być celowy, a zastosowane elementy uzasadnione.

Zdobywcy I miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrodę pieniężną fundowaną przez Prezydenta Poznania, a laureaci II i III miejsca – cenne nagrody rzeczowe od sponsorów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie (karta zgłoszenia w załączniku) przyjmowane będą od 30 kwietnia do 20 czerwca br. w siedzibach rad osiedli, Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Miasta (ul. Libelta 16/20) oraz w siedzibach Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj