W Elektrociepłowni Kielce uruchomiono nowy blok kogeneracyjny. EC Kielce będzie zużywała ok. 27-30 tysięcy ton biomasy rocznie.

Blok kogeneracyjny o mocy 10,5 MWe wyposażony będzie w nowoczesne, wysokosprawne urządzenia. Jego zasadniczymi elementami będą dwa kotły parowe o wydajności około 20 i 50 ton pary na godzinę oraz turbozespół przeciwprężny. Mniejszy kocioł będzie jednostką specjalnie zaprojektowaną do spalania biomasy w postaci zrębków drewna lub wierzby energetycznej. Drugi kocioł będzie opalany tradycyjnym paliwem – węglem kamiennym. Cały blok energetyczny charakteryzować będzie wysoka sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło, przekraczająca 80%. Blok spełni kryteria wyznaczone przez Dyrektywę nr 2004/8/EC Unii Europejskiej dla kogeneracji wysokosprawnej.

Inwestycja wykonana przez konsorcjum Fabryki Kotłów RAFAKO SA oraz Zakładów Remontowych Energetyki Katowice SA kosztowała ok. 90 mln zł, z czego 20,2 mln zł pochodzi z funduszy UE, 5 mln zł z Ekofunduszu.

źródło: Gazeta Wyborcza Kielce, eckielce.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj