W dniach 23-26 czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja Komisji Europejskiej z okazji Zielonego Tygodnia 2009, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska.

Tematem przewodnim będą zmiany klimatu, w związku z zaplanowaną na grudzień konferencją w Kopenhadze i podpisaniem nowego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, a hasłem Zielonego Tygodnia jest „działanie i dostosowanie”.

Podczas konferencji będą omawiane wyzwania związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w UE i na całym świecie oraz z dostosowaniem do obecnych zmian klimatu. W ciągu ośmiu sesji uczestnicy konferencji postarają się także opracować realistyczną koncepcję świata w 2050 r., charakteryzującą się technologiami niskoemisyjnymi. Oczekuje się, że w trzydniowej konferencji uczestniczyć będzie ponad 4 tysiące osób z Europy i całego świata. 26 czerwca podczas sesji zamykającej konferencję, Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, wygłosi przemówienie programowe poświęcone szansom związanym z porozumieniem kopenhaskim.

Stavros Dimas, unijny komisarz ds. środowiska, stwierdził: „W związku ze zbliżającą się konferencją kopenhaską rok 2009 może przejść do historii jako punkt zwrotny w batalii, która ma na celu powstrzymanie zmian klimatu, zanim osiągną one niebezpieczny poziom i pociągną za sobą dramatyczne skutki dla ludzkości. Dzięki swojemu szerokiemu programowi, Zielony Tydzień umożliwi uczestnikom dzielenie się wiedzą na temat wielu różnorodnych aspektów wyzwań klimatycznych, które wymagają pilnej odpowiedzi ze strony polityków, podmiotów gospodarczych i całego społeczeństwa”.

Konferencja Zielonego Tygodnia (i związana z nią wystawa) jest już organizowana dziewiąty rok z rzędu i zyskała reputację ważnego dorocznego forum umożliwiającego zainteresowanym stronom dialog oraz wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu ochrony środowiska.

Zielony Tydzień skupia uczestników z różnych szczebli administracji publicznej, instytucji międzynarodowych, świata biznesu, organizacji pozarządowych oraz społeczności naukowych i akademickich. Celem konferencji jest przedyskutowanie najbardziej skutecznych rozwiązań, które umożliwią ochronę i poprawę stanu europejskiego środowiska naturalnego z pożytkiem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Uczestnictwo jest bezpłatne. Do chwili obecnej zarejestrowało się ponad 4 tysiące uczestników.

Podczas Zielonego Tygodnia 2009 zmiany klimatu będą rozpatrywane na czterech płaszczyznach: polityka UE dotycząca zmian klimatu, wymiar międzynarodowy, adaptacja do zmian klimatu oraz wizja na 2050 r. – społeczeństwo korzystające z technologii bezemisyjnych. Program obejmuje 36 sesji konferencyjnych (niektóre z nich są organizowane we współpracy z brukselskim ośrodkiem analitycznym „Friends of Europe”) oraz kilka dodatkowych sesji towarzyszących.

Konferencja będzie obejmować szeroki zakres tematów, m.in. wdrażanie pakietu klimatyczno-energetycznego, wpływ zmian klimatu na zatrudnienie i spójność społeczną, różnorodność biologiczna w kontekście dostosowań do zmian klimatu, bardziej ekologiczna gospodarka, wyzwania dotyczące rolnictwa, wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego oraz najnowsze osiągnięcia w technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

źródło: Komisja Europejska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj