Wczoraj w Brukseli rozpoczęła się największa europejska konferencja na temat ochrony środowiska. Tegoroczna edycja, przypadająca w międzynarodowym roku różnorodności biologicznej, będzie dotyczyła bogactwa gatunków i ekosystemów, które tworzą sieć życia, oplatającą całą Ziemię.

Zielony Tydzień 2010, obejmujący łącznie około 30 spotkań, koncentruje się w głównej mierze na aktualnym stanie bioróżnorodności i przyrody oraz proponowanych możliwych sposobach na powstrzymanie obecnego galopującego tempa zużywania zasobów naturalnych, a w konsekwencji utraty różnorodności biologicznej. W trakcie konferencji zainaugurowana zostanie również nowa platforma przedsiębiorczości i różnorodności biologicznej, będąca nową inicjatywą na rzecz pogłębiania świadomości wspólnoty interesów między działalnością gospodarczą a różnorodnością biologiczną. Z udziałem ponad 3 tys. przedstawicieli instytucji unijnych, handlu i przemysłu, organizacji pozarządowych, organów publicznych, społeczności naukowej i uniwersyteckiej, Zielony Tydzień daje najważniejszym kręgom opiniotwórczym, zainteresowanym obywatelom i mediom niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania najlepszych rozwiązań.

Zdaniem Janeza Potočnika, europejskiego komisarza ds. środowiska, całemu światu potrzeba przebudzenia i uświadomienia wagi postępującej utraty różnorodności biologicznej: – Wierzę, że właśnie Zielony Tydzień 2010 będzie do tego najlepszą sposobnością. Ta konferencja jest idealnym forum na spotkanie najważniejszych aktorów w dziedzinie ochrony środowiska, i rozpowszechnienia przesłania o konieczności radykalnej zmiany postaw wobec kryzysu, jaki zagraża różnorodności biologicznej.

Zielony Tydzień 2010 podejmuje takie kwestie jak: obecny stan bioróżnorodności i przyrody, polityka unijna w dziedzinie bioróżnorodności i ochrony przyrody po roku 2010, funkcjonowanie obszarów Natura 2000 oraz zwiększająca się presja działań człowieka na ekosystemy. Niezależnie od rozważania możliwych sposobów zahamowania gwałtownego tempa utraty różnorodności biologicznej, podkreślane będą również korzyści, jakie płyną z różnorodności i bogactwa przyrody. Debaty będą dotyczyły również wymiaru gospodarczego, wpływu utraty różnorodności biologicznej na zdrowie człowieka oraz bioróżnorodność mórz i oceanów.

W toku tygodnia zapoczątkowane zostaną również liczne nowe inicjatywy w dziedzinie różnorodności biologicznej, w tym nowy, scentralizowany system informacji o różnorodności biologicznej (BISE) dostępny na specjalnej stronie internetowej, pierwszy unijny poziom odniesienia w zakresie bioróżnorodności oraz nowa platforma przedsiębiorczości i różnorodności biologicznej. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj