Miniony weekend stał w Krakowie i okolicach pod znakiem walki ze skutkami zimy. Do walki z żywiołem skierowano cały dostępny sprzęt. Na ulicach Krakowa pracowało 45 solarek, 16 piaskarek, 24 samochodów płużonych i 27 ciągników z rozrzutnikami.

12 specjalnych ciągników usuwało śnieg z chodników. Opady śniegu przy utrzymującym się wietrze nie sparaliżowały miasta. Jak informuje dyżurny ruchu, w sobotę najgorsze warunki utrzymywały się na drogach lokalnych, szczególnie w rejonach podgórskich. Skrócono część tras autobusów podmiejskich. Notowano półgodzinne opóźnienia w komunikacji miejskiej.

Mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać wszelkie uwagi związane z utrzymaniem dróg pod numery telefonu: (012) 254 14 30 lub (012) 254 14 31.

Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jak przypomina krakowski magistrat, błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem minimum 1 m od pnia drzewa, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych pojemnikach. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do niezwłocznego usuwania z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny tego miejsca.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj