Toruń otrzymał Złotą Nagrodę w kategorii miast na tegorocznym Międzynarodowym Sympozjum Wodnym w Cannes. Nagroda została przyznana za zrealizowanie nowoczesnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, w ramach programu Funduszu Spójności (dawniej ISPA) i budowę biologicznej oczyszczalni ścieków.

Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali w Pałacu Festiwali i Kongresów w Cannes, która odbyła się 26 czerwca 2008 r. W imieniu władz miejskich, odebrał ją dr Marek Gromiec, przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Wnioskodawcą wyróżniania Torunia była Krajowa Rada Gospodarki Wodnej przy wsparciu Ambasady RP w Paryżu.

Statuetkę przekazali prezydentowi Michałowi Zaleskiemu 4 lipca 2008 r. prof. Andrzej Sadurski – prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dr Marek Gromiec, podczas uroczystości w Sali rady Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

Tegoroczna edycja imprezy – Międzynarodowe Sympozjum Woda 2008 – odbyła się między 24 i 26 czerwca br. w Pałacu Festiwali i Kongresów w Cannes. Sympozjum skupia każdego roku ponad 3.000 uczestników z prawie 80 krajów świata. Od pierwszej edycji, która odbyła się w 1999 r., stanowi platformę wymiany informacji i spotkań międzynarodowych decydentów politycznych, akademickich i profesjonalistów specjalizujących się w dziedzinie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Sympozjum w światowej stolicy wody – Cannes – oferuje szereg różnorodnych działań, takich jak warsztaty naukowe, seminaria, konferencje, spotkanie biznesowe, zwiedzanie obiektów i miejsc związanych z zasobami wodnymi, animacje publiczne i wieczór oficjalnego przyjęcia dla profesjonalistów oraz ogółu społeczeństwa.

Jubileuszowe Sympozjum Wodne pod patronatem UNESCO obejmowało trzy sesje tematyczne: Woda a zmiany klimatyczne,Woda a zarządzenie ( w aspekcie zdrowotnym), Sanitacja i uzdatnianie wody.

Sesjom plenarnym towarzyszyły warsztaty naukowe, jedno seminarium dotyczyło tematyki "woda i brzegi morskie". Podczas sympozjum odbyły się również dwa dyskusyjne Okrągłe Stoły. Pierwszy, dotyczący zmian klimatycznych, w którym analizowano takie zagadnienia jak: znaczące zmiany klimatyczne w zlewisku Morza Śródziemnego, aspekty finansowe dotyczące dwutlenku węgla po roku 2012, zmiany hydrologiczne rzek pirenejskich, zmiany zjawisk lodowych. Drugi, dotyczący sanitacji, analizował systemy sanitacyjne z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności.

Nastąpiło również spotkanie prezydentów miast europejskich, którzy omawiali problemy gospodarki wodno-ściekowej, występujące w średnich i dużych miastach.

W imprezie brali udział przedstawiciele 77 państw, w tym delegacja polska. Ambasadę RP reprezentował minister Andrzej Szteliga, delegatem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej był Marek Gromiec, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowała delegacja pod przewodnictwem wiceprezesa Władysława Majki.

źródło: torun.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj