Jedną z atrakcji budowanych w Poznaniu Term Maltańskich ma być kąpiel w wodach geotermalnych. Teraz inwestor zastanawia się, czy nie wykorzystać znajdujących się pod ziemią złóż do ogrzewania całego kompleksu sportowo-reakreacyjnego.

Takie plany ma inwestor, spółka Termy Maltańskie. Przedsięwzięcie jest bardzo kosztowne i nie wiadomo, czy opłacalne. Na zlecenie inwestora  warszawskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Polgeol wraz z ekspertami z radomskiej politechniki przeprowadziło badania i przygotowało studium możliwości pozyskania i wykorzystania wód geotermalnych na Malcie dla potrzeb aquaparku.

Wody geotermalne zostaną wykorzystane do napełniania niecek basenów. Później będą odprowadzane do Cybiny i dalej do Warty, ale pod warunkiem, że otrzymamy pozwolenie wodno-prawne. Z raportu wynika, że istnieje również możliwość wykorzystania tych wód do ogrzewania obiektu – wyjaśnia i Magdalena Wesołowska, prezes spółki Termy Maltańskie.

Gdyby spółka chciała wykorzystać energię geotermalną do ogrzania obiektu, należałoby wykonać głębszy odwiert na głębokości 3 tys. metrów, ponieważ tam woda ma 70 st. C. Koszty tej inwestycji są znaczne – wyniosłyby nawet kilkadziesiąt milionów zł. Zanim spółka podejmie decyzję w tej sprawie, swoją opinię przedstawią specjaliści, a także magistrat.

Według ekspertów z UAM, warto wykorzystać złoża geotermalne. A te znajdujące się pod Poznaniem mogłyby przy zastosowaniu pomp cieplnych ogrzewać osiedle, w którym mieszka do 20 tys. osób.
 
Źródło: www.naszemiasto.pl 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj