Nie żyje Ziemowit Suligowski, profesor Politechniki Gdańskiej, członek Komitetu Naukowego „Wodociągów-Kanalizacji”.

O śmierci dr hab. inż. Ziemowita Suligowskiego poinformowano m.in. na grupie Inżynierowie Budownictwa Pomorze.

Prof. Ziemowit Suligowski był absolwentem Politechniki Gdańskiej (rocznik 1971), doktorem nauk technicznych na tej uczelni Politechnice Gdańskiej, a także doktorem habilitowanym nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej, a od 2007 r. profesorem nauk technicznych.

Był rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, członkiem Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Był też autorem wielu podręczników, artykułów oraz referatów, redaktorem czasopism branżowych.

Od wielu lat był związany także z miesięcznikiem „Wodociągi-Kanalizacja” jako członek Komitetu Naukowego. Publikował też artykuły (ostatni opublikowany został w sierpniu 2020 r.)

Ostatnie pożegnanie profesora Suligowskiego odbędzie się w najbliższą sobotę, 10 lipca o godzinie 10:30, na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj