Sejm przyjął nowelizację ustawy o odpadach. Wprowadza ona m.in. możliwość przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”.

Nowela określa, że wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług m.in. w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, będzie musiał uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami. Decyzja ta będzie wydawana maksymalnie na pięć lat.

Jak czytamy w "DGP", nowelizacja wprowadza również zamykanie wysypisk śmieci z urzędu, a nie jedynie na wniosek osoby zarządzającej takim miejscem. Jeżeli okaże się, że składowisko jest przepełnione lub nie spełnia norm, to regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa wydadzą decyzję o zamknięciu takiego miejsca. Ponadto w przypadku gdy przedsiębiorca nadal będzie przyjmował odpady komunalne na takie wysypisko, to narazi się na karę 20 tys. zł.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj