Od 1 sierpnia br. obowiązuje nowe zarządzenie prezydenta Lublina dotyczące wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne i nieczystości ciekłe. Zmiany dotyczą ilości wybieranych nieczystości, które nie będą mogły być oceniana na oko. Wszystkie wozy asenizacyjne muszą być zaopatrzone w mierniki. Jeśli chodzi o śmieci to dla nich muszą zostać ustawione osobne pojemniki na frakcję suchą, mokrą, szkło, na odpady z remontów czy elementy zielone. Nowe zarządzenie nakazuje firmom, które chcą zajmować się wywózką odpadów komunalnych aby dysponowały odpowiednią bazą sprzętową i magazynową wraz z zapleczami socjalnymi. Zmiana dotyczy także wywozu odpadów wielkogabarytowych, np. mebli. Będą one odbierane przez firmy zajmujące się wywozem śmieci komunalnych. Przy domkach jednorodzinnych ustalone zostaną harmonogramy dni, w których takie rzeczy będą wystawiane na ulice, skąd zostaną usunięte przez firmy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj