(17.08.2007) 19 sierpnia wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2007 r. nr 88, poz. 587). Zgodnie ze zmienionymi przepisami, żądanie dopuszczenia organizacji ekologicznej do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ochrony środowiska powinno być wniesione przez tę organizację w chwili składania uwag i wniosków, czyli najpóźniej w terminie 21 dni od rozpoczęcia procedury przez organ administracji.

Celem zmian jest przeciwdziałanie przedłużaniu procedury ze strony organizacji społecznych (np. ekologów), które nie deklarowały na początku, czy chcą występować w danym postępowaniu na prawach strony. Dopiero gdy postępowanie dobiegało końca, zgłaszały one chęć udziału w nim, co komplikowało i wydłużało proces. Zdaniem urzędników Ministerstwa Środowiska, nowe przepisy regulujące termin zgłaszania udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji o oddziaływaniu inwestycji na przyrodę mają temu zapobiec.

Wydłużona zostanie także ważność decyzji środowiskowych dla inwestycji. Do tej pory decyzje te były ważne przez dwa lata, teraz termin ten zostanie wydłużony do czterech lat.

Kolejna zmiana to powstanie Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Będzie to elektroniczna baza danych, w której będą gromadzone informacje o zanieczyszczeniach. Dane te zbierać będą wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Z informacji tych będzie mógł skorzystać Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Natomiast wyniki oceny jakości powietrza będą stanowić podstawę planowania, a następnie podejmowania działań koniecznych dla zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia.źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj