Jednym z najważniejszych efektów projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki” jest modernizacja oczyszczalni ścieków.

Zmodernizowana oczyszczalnia pozwala  na spełnienie norm unijnych. Zmniejszy się znacznie uciążliwość zapachowa, a część osadów zostanie sfermentowana i wykorzystana w procesie produkcji „zielonej energii” z biogazu. Będzie ona w części wykorzystana na potrzeby oczyszczalni (ciepło podgrzeje osady w komorach fermentacyjnych), a prąd wytworzony przy okazji trafi do sieci energetycznej.

W wyniku realizacji projektu na terenie Ostrołęki i gminy Olszewo-Borki wybudowano ponad 36 km nowej kanalizacji sanitarnej, a ponad dwunastokilometrowy jej odcinek zmodernizowano. Stworzyło to możliwość podłączenia około 1000 gospodarstw domowych zlokalizowanych głównie po prawej stronie Narwi. Dzięki realizacji projektu wskaźnik skanalizowania Ostrołęki wzrósł do 99,8%.

Inwestycja prowadzona była przez trzy i pół roku i kosztowała ponad 120 milionów złotych.

źródło: ostroleka.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj