1 / 5

Aquanet zakończył kolejną inwestycję. Do użytku oddano zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w podpoznańskiej Mosinie.

Głównym założeniem inwestycji było zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 6000 m3/d, co dało możliwość przyjęcia ścieków od większej ilości mieszkańców (w tym ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym). Modernizacja przyczyniła się także do usprawnienia procesu technologii oczyszczania ścieków i wzrostu jakości ścieków oczyszczonych oraz zmniejszenia awaryjności urządzeń, co zapewniło stabilność procesu oczyszczania.

Prace modernizacyjne prowadzone były podczas ciągłej pracy oczyszczalni. Objęły takie obiekty jak: reaktory biologiczne, osadniki wtórne, zagęszczacze grawitacyjne, piaskowniki, budynek krat, stacja ścieków dowożonych, zbiornik ścieków dowożonych, pompownia recyrkulacji osadów, budynek odwadniania osadów, biofiltry i adsorber, zbiornik awaryjny osadów, budynek dmuchaw, budynek energetyczny, stacja PIX, pompownia wody technologicznej czy pompownia ścieków własnych. Ponadto na terenie obiektu zamontowano oświetlenie w technologii LED. Zastosowanie takich nowoczesnych technologii przyczyniło się do zmniejszenia energochłonności oczyszczalni.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach kontraktu K-9 „Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie”, wartego blisko 30,7 mln zł netto. Wchodzi on w skład Projektu Funduszu Spójności FS3 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap III”, realizowanego przy finansowym udziale UE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj