1,2 mln zł kosztowała modernizacja oczyszczalni ścieków w Bralinie (wielkopolska) uruchomionej 29 września br. W ramach prac wykonano w stacji zlewnej wymianę pomostu, krat i rusztu napowietrzającego, instalację układu pomiarowego. Wymiano też pompy i urządzenia w pompowniach dzięki czemu ich wydajności wzrośnie do 280 m³/d. Z kolei w bloku biologiczny oczyszczalni wykonano remont hali ze zbiornikami technologicznymi, wymieniono ruszt napowietrzający z dyfuzorami, pompy, dmuchawy oraz instalację elektryczną. Dokonano też modernizację budynków, placu , instalację bramy wjazdowej ze sterowaniem automatycznym. Dodatkowo prace objęły wykonanie kanału ścieków oraz uszczelnienie stawu stabilizacyjnego, przebudowę wylotu ścieków do rzeki i nasadzenie zieleni izolacyjnej, modernizację zasilania i układów do pomiaru parametrów oraz montaż instalacji odgromowej i sygnalizacyjno-alarmowej. Modernizację w Bralinie rozpoczęto w 2005 r. a na jej przeprowadzenie WFOŚiGW udzielił pożyczki w wysokości 970 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj