Prezydent Poznania Ryszard Grobelny ponownie wybrany został prezesem Związku Miast Polskich. Funkcję tę pełnić będzie już trzecią kadencję.

W Poznaniu trwają dwudniowe (3-4 marca) obrady XXXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, w którym udział bierze ponad 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących rad miasta z miast członkowskich oraz gości.

W czwartek delegaci Zgromadzenia Ogólnego ZMP dokonali wyboru nowego Prezesa Związku oraz członków Zarządu ZMP, przyjęli sprawozdania z działalności oraz realizacji budżetu ZMP za rok 2010, a także ustalili program działania i budżet na rok 2011. Odbyła się również uroczystość wręczenia wyróżnień honorowych – Złotej Wstęgi Miast Polskich i Medali Związku oraz podsumowanie 20-lecia ZMP. Wieczorem o godz. 19.00 został uroczyście odsłonięty pomnik Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha, samorządowcy uczcili też pamięć Jarogniewa Drwęckiego i W. Sz. Kaczmarka, prezesów ZMP w II i III RP, składając kwiaty w miejscach ich pamięci.

Drugi dzień (piątek) będzie poświęcony debacie merytorycznej na temat stanu finansów miast oraz polskiej polityki miejskiej. Delegaci zapoznają się też z samorządowymi inicjatywami legislacyjnymi Prezydenta RP.

Tegoroczne Zgromadzenie ma charakter wyjątkowy, gdyż przypada w 20. rocznicę restytucji Związku. 19 stycznia 2011 roku minęło równo 20 lat od powołania do życia Związku Miast Polskich. Dokonali tego przedstawiciele 61 miast, którzy wzięli udział w Kongresie Restytucyjnym Związku w dniach 18-20 stycznia 1991 r. właśnie w Poznaniu. Jednym z największych sukcesów 20 lat funkcjonowania ZMP jest powołanie w 1993 roku Komisji Wspólnej Rządu i Środowisk Samorządowych, która przez pierwsze 12 lat działała bez umocowania ustawowego. Ustawę o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uchwalono dopiero 6 maja 2005 r.

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. Obecnie do Związku należy 301 miast. Mieszka w nich prawie 75% miejskiej ludności kraju.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj