W Krakowie, w obecności kilkudziesięciu burmistrzów i prezydentów miast, 16 kwietnia roku podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem Miast Polskich a Komisją Europejską.

Na mocy podpisanego porozumienia ZMP stanie się jedną ze Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów (w Polsce taką Strukturą było do tej pory tylko Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”; na świecie jest ich w sumie 135). ZMP będzie promować ideę zawierania Porozumień wśród swoich członków.

Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors) to elitarny klub miast i gmin zaangażowanych w ochronę klimatu, do którego mogą przystąpić wszystkie miasta i gminy, niezależnie od wielkości oraz stopnia realizacji lokalnej polityk energetycznej. Podpisując Porozumienie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) na swoim terenie o ponad 20% do 2020 roku. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy Porozumienia, m.in. sporządzenia inwentaryzacji emisji CO2, opracowania i przyjęcia Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udzielają: Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz Struktury Wspierające.

Na podpisanie Porozumienia zdecydowało się już ponad 2400 jednostek samorządu terytorialnego z 42 krajów na całym świecie, w tym 11 miast i gmin z Polski (Bielawa, Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Ełk, Gdynia, Laszki, Łubianka, Niepołomice, Raciechowice, Stare Juchy, Warszawa). Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów oznacza dla miast i gmin liczne korzyści, np. ograniczenie wydatków na energię, dostęp do źródeł finansowania przeznaczonych dla sygnatariuszy Porozumienia, możliwość wymiany doświadczeń z innymi europejskimi miastami i gminami stawiającymi czoła zmianom klimatu, promocję miasta jako lidera w dziedzinie ochrony klimatu na terenie całej Europy.

źródło: zmp.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj