Dobiegła końca V edycja konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. 26 października podczas uroczystej gali Kongresu Envicon 2015 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło wręczenie nagród wszystkim laureatom.

Główną nagrodę w kategorii “Przedsiębiorstwo”, z rąk Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni oraz prezes Zarządu Abrys, organizatora konkursu Magdaleny Dutki, odebrał prezes Zarządu Bialskich Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” – Zygmunt Król. Tegoroczny laureat został doceniony m.in. za wybudowanie instalacji ujmowania biogazu w oczyszczalni ścieków oraz wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej i cieplnej, a także odzysk energii cieplnej zakumulowanej w ujmowanych jurajskich wodach głębinowych.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały firmy: Dolina Nidy Sp. z o.o., Grupa LOTOS S.A. oraz Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego.

W drugiej kategorii konkursu, która współorganizowana jest z Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym, “Innowacje środowiskowe”, uczestnicy zgłaszali swoje projekty z podziałem na dwie grupy: projekt gotowy do komercjalizacji oraz projekt wdrożony w praktyce/przemyśle. W pierwszej grupie puchar Innowacji Środowiskowych otrzymała spółka ComPot. Zwycięska firma reprezentowana przez Piotra Gramzę stworzyła projekt biodegradowalnych eko-doniczek wyprodukowanych z kompostu. Doniczki produkowane są w całości z naturalnego kompostu wytwarzanego na składowisku odpadów, a umieszczone w ziemi w procesie biodegradacji mają uwalniać wartości mineralne, które zaabsorbuje roślina. Dodatkową nagrodą w tegorocznej edycji konkursu dla laureata tej kategorii jest przygotowanie i organizacja komercjalizacji pomysłu innowacyjnego przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny.

Wyróżnienia w tej grupie otrzymała firma Sorpla Sp. z o.o. oraz Instytut Technologii Mechanicznej  w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Puchar Innowacji środowiskowych dla projektu wdrożonego już w praktyce otrzymała firma Procom System, a nagrodę odebrał z rąk prezesa Zarządu GOT Marka Wróblewskiego Artur Wójcikowski, prezes zarządu spółki. Nagrodzony projekt dotyczy ochrony ryb przed wpływaniem w obszar oddziaływania urządzeń hydrotechnicznych. Zwycięska firma stworzyła bariery elektryczno-elektroniczna NEPTUN, przeznaczone do wszelkich ujęć wód powierzchniowych. W urządzeniu zastosowana została metoda wytwarzania narastającego nieliniowego natężenia pola elektrycznego w środowisku wodnym, wykorzystywana do sterowania zachowaniem ryb. Parametry pola elektrycznego niskiego natężenia oddziałują na układ nerwowo-mięśniowy ryb, powodując zmianę ich ruchu w przeciwnym kierunku.

Wyróżnienie w tej grupie otrzymała firma Transition Technologies S.A.

Podczas gali Envicon została przyznana jeszcze jedna nagroda. Z tytułu małego jubileuszu, jakim jest fakt, iż konkurs ma swoją 5-tą edycję, organizator konkursu postanowił przyznać nagrodę specjalną za całokształt działalności Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla. Nagrodę “Kreatora Ekoinnowacji” odebrał dyrektor instytutu, Aleksander Sobolewski. Na koncie 60-letniej działalności laureatów widnieje wiele inwestycji oraz przedsięwzięć, które miały znaczący wpływ na rozwój innowacji środowiskowych oraz poprawę ochrony środowiska w Polsce. Instytut jest m.in. pomysłodawcą oraz założycielem sieci “LABIOMEN”, której celem jest utrzymanie wysokiej biegłości laboratoriów w zakresie oceny właściwości energetycznych paliw stałych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj