(17.08.2007) Prace nad projektem nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dobiegają końca. Jeszcze w tym miesiącu trafi ona z Ministerstwa Budownictwa do uzgodnień międzyresortowych.

Według projektu zniknąć mają decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem urzędników Ministerstwa Budownictwa decyzje tego rodzaju są bowiem źródłem wielu nieprawidłowości i urbanistycznego bałaganu w miastach – brakuje przede wszystkim jasnych kryteriów, kiedy decyzja może być wydana, a rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje arbitralnie urzędnik. Dlatego właśnie resort chce, by po dwóch latach od wejścia ustawy w życie by budowa była możliwa jedynie tam, gdzie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

CCJ 300 x 250

Projekt przewiduje wprowadzenie planów stref dla obszarów, na których nie obowiązuje plan miejscowy. Określać on będzie strefy miasta (np. centrum, strefa miejska, strefa podmiejska, zabudowa jednorodzinna) i jednocześnie w sposób ogólny będzie wskazywał, jakiego rodzaju budynki mogą być wznoszone na danym terenie (np. budynki mieszkalne o wysokości do 10 metrów). Na podstawie takiego planu stref możliwe będzie wydanie decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie budowy.źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj