– To smutny przejaw braku wiarygodności klubu SLD – tak projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach komentuje Witold Zińczuk, Przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dwa tygodnie temu. Zmiana przez nich proponowana umożliwia zlecenie gminnym spółkom w drodze bezprzetargowej zadania polegającego na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (czytaj więcej)

Projekt nowelizacji ostro krytykuje ZPGO: – W przedstawionej  Wysokiej Izbie noweli ustawy chce się usunąć to, co było istotnym elementem kompromisu, tj. pozostawienie rynku odbioru odpadów w procedurze przetargowej. Jest to – niestety – przejaw dalej idącego zjawiska polegającego na alienacji elit samorządowych, które nie zważając na realny interes swoich mieszkańców (konsumentów), próbują odtworzyć raj monopolu znany z okresu PRL – mówi Witold Zińczuk Przewodniczący Rady Programowej ZPGO.

Odrzuca on również argument wykorzystywany przez posłów SLD, którzy wskazują na niezgodność obowiązujących przepisów z prawem międzynarodowym: – Nie jest prawdą, że obecne rozwiązanie jest sprzeczne z prawem UE, gdyż wyroki TS UE, na które się wnioskodawcy powołują, nie dotyczyły możliwości ułatwienia w zakresie omijania procedur konkurencyjnych – komentuje Zińczuk.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj