Zmiany zachodzące wokół nas po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – to główny temat konkursu dla uczniów szkół Małopolski.
Konkurs plastyczny „ZPORRO MARZEŃ”, którego organizatorem jest Województwo Małopolskie, ma zachęcić najmłodszych mieszkańców regionu do obserwacji najbliższego otoczenia i jednocześnie stworzyć możliwość przedstawienia szerszemu odbiorcy w dowolnej formie plastycznej swoich spostrzeżeń.
Jest to jednocześnie forma kreatywnego spojrzenia w przyszłość – tematem prac, które w zamierzeniu organizatora prezentowane będą na okolicznościowej, pokonkursowej wystawie oraz publikowane w kalendarzu na rok 2008, mogą być również inspiracje, marzenia, czy pomysły nawiązujące bezpośrednio do własnego środowiska wymagającego konkretnych zmian w najbliższych 10 latach.
Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody, które wręczone zostaną w dniu kończącym rok szkolny 2006/2007, tj. 22 czerwca 2007 r.
W konkursie uczestniczyć może każda szkoła podstawowa województwa małopolskiego. Warunkiem przystąpienia do zabawy jest przesłanie maksymalnie dwóch prac z każdej grupy wiekowej:
· grupa I: uczniowie klas I-III,
· grupa II: uczniowie klas IV-VI
Prace należy przysyłać do 25 maja br (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Departament Funduszy Strukturalnych,
ul. Kordylewskiego 11,
31-542 Kraków
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: Agnieszka Płowiec, tel.: (12) 29 90 668, e-mail: aplo@malopolska.mw.gov.pl oraz Gabriela Kos, tel. (012) 29 90 708, e-mail: gkos@malopolska.mw.gov.pl.
Pełna informacja o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej ZPORR w Małopolsce: http://zporr.wrotamalopolski.pl/.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj