Czy Twój projekt jest „zielony”? – pod takim hasłem odbyła się w poniedziałek konferencja poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska przy realizacji projektów w Programie Rozwój Polski Wschodniej.

Incjatywa miała na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą, energią, oraz odpadami, a także ograniczania negatywnego oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko.

– Każdy projekt powinien być realizowany w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W trakcie dzisiejszej konferencji chcemy pokazać jak zmniejszyć negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Mam nadzieję, że dobre przykłady, które zostaną zaprezentowane, zainspirują Państwa do wykorzystania ich we własnych projektach – powiedziała Agnieszka Kapciak, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych.

Jednym z głównych celów Programu Rozwój Polski Wschodniej jest społeczno-gospodarczy rozwój województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Jednym z kryteriów wyboru projektów do Programu jest ocena z zakresu ochrony środowiska. Ocenie podlegają w szczególności rozwiązania dotyczące ograniczania:

• energochłonności obiektów,
• wytwarzanych odpadów, segregowania odpadów;
• wytwarzanych emisji,
• wytwarzanych ścieków,
• ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami,
• ilości zużywanej wody.

Korzyści, jakie wynikają z zastosowania rozwiązań prośrodowiskowych to nie tylko dodatkowe punkty w procesie oceny projektu, ale też poprawa stanu środowiska przy zmianie sposobu ogrzewania i rezygnacji z węgla, czy gazu oraz wymierne oszczędności przy zastosowaniu alternatywnych rozwiązań energooszczędnych.

– Wśród beneficjentów zamierzamy przeprowadzić ankietę na rozpoczęcie oraz na zakończenie realizacji inwestycji. Pozwoli to na zbadanie stopnia uwzględniania w projektach rozwiązań z zakresu ochrony środowiska – poinformowała uczestników konferencji Agnieszka Kapciak. W przyszłości zostanie również zorganizowany konkurs na najbardziej „zielony” projekt realizowany z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj