Jak mów dyrektor zarządzający paperni w Kluczach Marek Ściążko, w ciągu ostatnich 3 lat udało się zmniejszyć zużycie energii o 28%, jednocześnie zwiększając produkcję wyrobów higienicznych o 1/5.
Vision 2010 to trzeci, ostatni etap piętnastoletniego programu ekologicznego wdrażanego przez Kimberly-Clark. Program ma na celu między innymi minimalizację zużycia energii, wody i likwidację składowisk odpadów w fabrykach K-C na całym świecie. Kluczewska papiernia już teraz ma niższy wskaźnik zużycia wody na 1 tonę produktu niż ten wyznaczony ścisłymi normami korporacyjnymi K-C. Zakład od dłuższego czasu efektywnie gospodaruje materiałami produkcyjnymi i dzięki temu nie składuje odpadów.
– Spełniliśmy już normy dotyczące zużycia wody i składowania odpadów. Teraz naszym głównym priorytetem do roku 2010 będzie zdecydowanie większa oszczędność energii. Wciąż jednak będziemy starali się tak modyfikować cykl produkcyjny, aby jeszcze bardziej ograniczać zużycie wody- mówi Marek Ścieżko.
Działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są częścią globalnej strategii Kimberly-Clark. – Zmiany zachodzące w społeczeństwach całego świata i w środowisku naturalnym, począwszy od zmian klimatycznych, a kończąc na coraz większych barierach wzrostu na rynkach rozwijających się, to poważne wyzwania, które wymagają jeszcze ściślejszej współpracy społeczeństw, firm i rządów.
Jako międzynarodowa organizacja, czujemy się na siłach, aby sprostać tym wyzwaniom – mówił Thomas J. Falk, CEO Kimberly-Clark Corporation w dniu publikacji czwartego raportu na temat zrównoważonego rozwoju. K-C publikuje taki raport wiosną każdego roku. Informuje w nim o osiągnięciach firmy w zakresie innowacji, odpowiedzialności społecznej i ekonomicznej, a zwłaszcza troski o środowisko naturalne.

Źródło: www.media.netpr.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj