Sto trzy żubry – tylu doliczyła się specjalna Komisja, która badała stan populacji tych zwierząt w Puszczy Knyszyńskiej.

W jej skład weszli m.in. przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Białowieskiego Parku Narodowego, nadleśnictw w Supraślu i Krynkach oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Eksperci zaobserwowali podzielenie się dotychczasowego stada liczącego ponad 90 żubrów – na kilka mniejszych. Pojawiło się 15 cieląt, kilka osobników jest chorych, ma kłopoty z poruszaniem się i wyraźnie słabą kondycję. Jednak w ocenie ekspertów żubry w Puszczy Knyszyńskiej są w dobrej kondycji fizycznej, a znaczna liczba młodych żubrów i samic rokuje silną dynamikę i dalszy wzrost liczebności stada. Specjaliści zwrócili uwagę, że zimą stada koncentrują się na granicy Puszczy i preferują pola uprawne – co powoduje konflikty z rolnikami. Dlatego Komisja zaleciła działania zmierzające do opracowania pojemności Puszczy Knyszyńskiej uwzględniającej bytowanie zwierzyny płowej i żubra, z określeniem maksymalnej jego liczebności i metod łagodzenia konfliktów. Poleciła też kontynuować program polepszania warunków bytowania żubrów czyli zwiększanie areału uprawianych poletek, zakładanych łąk oraz przeciwdziałania szkodom- m.in. poprzez dokarmianie żubrów. Komisja zaleca rozpoczęcie dokarmiania już od września tego roku.

W Polsce swobodnie żyjące żubry można obecnie spotkać również m.in. w Puszczy Białowieskiej, w Bieszczadach, Puszczy Boreckiej i na terenie Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego.

źródło: bialystok.rdos.gov.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj