W Różannie koło Opoczna otwarty został Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Jedna z największych inwestycji gminy Opoczno ostatnich lat została zrealizowana przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Na całość inwestycji, wartej ponad 31 mln zł (dofinansowanie wyniosło blisko 25 mln zł), składa się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów w Różannej. Zastosowany w projekcie wariant oparty jest na technologii przyjaznej dla środowiska. Charakteryzuje się dobrą jakością produktów zagospodarowania odpadów takich jak kompost czy surówce wtórne, które wyselekcjonowane w systemie zbiórki „u źródła” są mniej zanieczyszczone, a sam proces ich zagospodarowania mniej energochłonny.

Władze Opoczna na wybudowaniu składowiska nie zamierzają poprzestać. Jacek Pacan, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, zapowiedział, że PGK przygotowuje się do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: – Chcemy także wyposażyć mieszkańców w pojemniki na odpady BIO.

Pojemność składowiska wynosi 401 200 m3 i 240 720 ton, a maksymalna ilość odpadów przewidzianych rocznie do unieszkodliwienia na składowisku wynosi 11 507 ton.

źródło: lodzkie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj