Realizacja projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” jest na półmetku.

Projekt współfinansowany jest w kwocie 42 mln PLN ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W końcowej fazie realizacji jest już budynek administracyjny z salą edukacyjną, budynek obsługi wag wraz z zadaszeniem, Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów oraz hala segmentu obróbki mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie. W hali intensywnej stabilizacji tlenowej tzw. kompostowni wykonywane są obecnie prace przy zbrojeniu kanałów kompostowniczych oraz prace elewacyjne.  Jednocześnie realizowane są  roboty związane z budową boksów na surowce wtórne i paliwo pozyskiwane z frakcji energetycznej odpadów, a także wznoszona jest hala demontażu odpadów wielkogabarytowych, segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz pomieszczenia garażowe. Trwają również prace nad wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W następnej kolejności realizowane będą dostawy wyposażenia technologicznego oraz jego montaż. Przewiduje się przeprowadzenie tzw. „prób końcowych” na pełnym strumieniu odpadów już w IV kwartale 2011 roku.

Realizacja robót budowlanych i montażowych przy budowie kwatery odpadów balastowych wynosi około 12%. Rozpoczęto opróżnianie Zbiornika „A” – miejsca budowy kwatery odpadów balastowych. Zrzuconych zostanie około 50 000 m³ zgromadzonej w zbiorniku zanieczyszczonej wody poprzez system kanalizacyjny wybudowany w 2010 roku, a następnie gminną i miejską siecią kanalizacyjną, ze zbiornika wodnego o powierzchni ok. 3 ha, wprost do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

Umowa w tym zakresie została podpisana pomiędzy administratorem gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Generalnym Wykonawcą firmą „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. w Ełku, przy współudziale Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. Dobiegają również końca prace związane z budową zbiornika dwukomorowego, do którego będą trafiać ścieki i odcieki technologiczne, zbiornika permeatu t.j. zbiornika oczyszczonych ścieków technologicznych oraz systemu infrastruktury podziemnej.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj