Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podała do wiadomości informacje na temat zweryfikowanych list projektów do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Weryfikacja prowadzona była na podstawie kryteriów oceny projektów dla POIiŚ (w najbliższych dniach  Komitet Monitorujący POIiŚ ma oficjalnie zatwierdzić te kryteria), na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów o stanie przygotowania projektów i bez żadnych preferencji dla któregokolwiek z regionów.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska, weryfikacja listy poprzednio ogłoszonej przez poprzednią ekipę okazała się niezbędna z uwagi na stosowanie preferencji dla niektórych regionów (np. na 21 zawartych tzw. preumów 15 dotyczyło projektów z woj. świętokrzyskiego), obecność na liście projektów nie spełniających kryteriów, lub nie kwalifikujących się do wsparcia oraz umieszczanie na liście projektów na polecenia osób zajmujących kierownicze stanowiska poprzednim rządzie (rządzie PIS).

CCJ 300 x 250

Obecnie zweryfikowana lista projektów z sektora środowiska zawiera projekty:

  • które nie otrzymały dofinansowania w poprzednim okresie programowania (w latach 2004-2006) ze względu na wyczerpanie środków, ale przeszły wymagane prawem procedury z wynikiem pozytywnym – dotyczy 11 projektów z zakresu gospodarki wodościekowej i gospodarki odpadami;
  • stanowiące kolejny etap realizowanych już projektów w latach 2004-2006 – 2 projekty;
  • projekty duże (powyżej 25 mln euro), które są strategiczne z punktu widzenia rozwoju kraju – 35 projektów
Obecność projektu na liście nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, a lista zgodnie z procedurami może podlegać aktualizacji co pół roku.

Minister Środowiska zadecydował, że udzielanie wsparcia dla projektów będzie odbywało się głównie na zasadach konkursowych. Tryb konkursowy pozwoli wyłonić projekty najlepiej przygotowane i w największym stopniu przyczyniające się do poprawy standardów środowiskowych. Konkursy będą się odbywały 4 razy w roku. Tym samym istnienie listy projektów kluczowych nie zamyka innym projektom drogi ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Zweryfikowaną listę projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 można znaleźć tutaj

źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj