Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podała do wiadomości informacje na temat zweryfikowanych list projektów do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Weryfikacja prowadzona była na podstawie kryteriów oceny projektów dla POIiŚ (w najbliższych dniach  Komitet Monitorujący POIiŚ ma oficjalnie zatwierdzić te kryteria), na podstawie informacji uzyskanych od beneficjentów o stanie przygotowania projektów i bez żadnych preferencji dla któregokolwiek z regionów.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska, weryfikacja listy poprzednio ogłoszonej przez poprzednią ekipę okazała się niezbędna z uwagi na stosowanie preferencji dla niektórych regionów (np. na 21 zawartych tzw. preumów 15 dotyczyło projektów z woj. świętokrzyskiego), obecność na liście projektów nie spełniających kryteriów, lub nie kwalifikujących się do wsparcia oraz umieszczanie na liście projektów na polecenia osób zajmujących kierownicze stanowiska poprzednim rządzie (rządzie PIS).

Obecnie zweryfikowana lista projektów z sektora środowiska zawiera projekty:

  • które nie otrzymały dofinansowania w poprzednim okresie programowania (w latach 2004-2006) ze względu na wyczerpanie środków, ale przeszły wymagane prawem procedury z wynikiem pozytywnym – dotyczy 11 projektów z zakresu gospodarki wodościekowej i gospodarki odpadami;
  • stanowiące kolejny etap realizowanych już projektów w latach 2004-2006 – 2 projekty;
  • projekty duże (powyżej 25 mln euro), które są strategiczne z punktu widzenia rozwoju kraju – 35 projektów
Obecność projektu na liście nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, a lista zgodnie z procedurami może podlegać aktualizacji co pół roku.

Minister Środowiska zadecydował, że udzielanie wsparcia dla projektów będzie odbywało się głównie na zasadach konkursowych. Tryb konkursowy pozwoli wyłonić projekty najlepiej przygotowane i w największym stopniu przyczyniające się do poprawy standardów środowiskowych. Konkursy będą się odbywały 4 razy w roku. Tym samym istnienie listy projektów kluczowych nie zamyka innym projektom drogi ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Zweryfikowaną listę projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 można znaleźć tutaj

źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj